W jakim trybie i terminie następuje zmiana US na wyspecjalizowany przez spółkę z o.o., której pierwszy rok obrotowy trwał od 01.10.2018 do 31.12.2019 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sp. z o.o. została założona 01.10.2018 r., pierwszy rok obrotowy trwał od 01.10.2018 do 31.12.2019 r. Przychód w tym roku = ostatnim roku podatkowym w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów wyniósł 25 mln. zł.

W jakim trybie i terminie następuje zmiana Urzędu Skarbowego na wyspecjalizowany? Czy Spółka sama powinna dokonać takiego zgłoszenia do nowego urzędu i w jakim terminie? Czy Spółka powinna dotychczasowy Urząd Skarbowy powiadomić o tej sytuacji? Czy też zmiana następuje "z urzędu" i Spółka otrzyma stosowne zawiadomienie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy