Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 26 listopada 2018 r.

PYTANIE

W wrześniu 2016 r. strona sprzedająca dokonała sprzedaży półproduktu na kwotę brutto: 65.000 zł, z terminem płatności: 120 dni. Nabywca w terminie płatności dokonał zapłaty tylko podatku VAT od wystawionej faktury sprzedaży. W miesiącu październiku 2018 r. Nabywca dokonał zwrotu całości półproduktu, a sprzedający zwrot przyjął i wystawił fakturę korygującą. Korekta sprzedaży u sprzedającego wykazana zostanie w deklaracji VAT-7 za miesiąc październik 2018 r. Ze względu na brak zapłaty kwoty netto do faktury sprzedaży wystawiono kompensatę do kwot netto faktury sprzedaży i faktury korygującej.

Na pozostałą kwotę zobowiązania, tj. kwotę podatku VAT wprowadzono w kompensacie zapis, że zostanie ona uregulowana nabywcy przez stronę sprzedającą przelewem do dnia 09.04.2019 r. Sprzedający - jako czynny podatnik podatku VAT co miesiąc występuje do urzędu skarbowego o zwrot wynikającej ze składanych deklaracji kwoty podatku VAT, stanowiącej nadwyżkę podatki naliczonego nad należnym, w terminie 25 dni.

W jakim terminie sprzedający będzie miał możliwość wystąpienia o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym, która zostanie wykazana w deklaracji do złożenia za miesiąc października 2018 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?