W jakim terminie organ I instancji powinien wszcząć postępowanie - z dniem doręczenia dokumentacji wraz z postanowieniem SKO, czy po upływie 30 dni od doręczenia przez SKO decyzji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Modrzyk Kamil
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania do SKO - sprawa dotyczyła naruszenia stosunków wodno-prawnych z art. 234 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. SKO na podstawie art. 138 § 2 w związku z art. 144 oraz art. 61a § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. SKO przesłało postanowienie wraz z dokumentacją do organu I instancji.

W jakim terminie organ I instancji powinien wszcząć postępowanie - z dniem doręczenia dokumentacji wraz z postanowieniem SKO do organu I instancji, czy po upływie 30 dni od doręczenia przez SKO decyzji, kiedy to strona może skorzystać z prawa złożenia skargi do WSA?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX