Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli firma zawrze umowę o zarządzanie PPK z instytucją finansową wcześniej np. w sierpniu 2019 r., to w jakim terminie musi zawrzeć umowę o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej? W ciągu 10 dni roboczych czy w terminie maksymalnym do 10 października 2019? Jeśli w ciągu 10 dni od zawarcia umowy o zarządzanie to kiedy jest zobowiązana odprowadzić pierwsze składki? Czy okres zatrudnienia min. 3 miesiące dla osoby zatrudnionej dotyczy tylko osób nowozatrudnionych czy każdej osoby już pracującej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację