Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osobie zostały przyznane świadczenia rodzinne do 31 października 2015 r. (spełnia wszystkie kryteria). Do dnia 31 maja 2015 r. osoba miała przyznany m.in. dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji (zgodnie z datą na orzeczeniu o niepełnosprawności) - dziecko urodzone w 2009 r. oraz dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Dnia 9 czerwca 2015 r. ponownie składała wniosek do orzecznictwa i dziecko otrzymało ponownie orzeczenie o niepełnosprawności do 2016 r. Dnia 8 lipca 2015 r. osoba składa wniosek o przyznanie dodatków:

1)

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji

2)

dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (pracodawca udzielił jej urlopu wychowawczego od dnia 1 czerwca 2015 r.).

Od jakich terminów należy osobie przyznać ww. dodatki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?