Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2018 r.

PYTANIE

W trzyletnim publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży prowadzonym przez j.s.t. obecnie w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonuje jeden oddział klasy II i jeden oddział klasy III. Do klasy I w tym roku szkolnym nie dokonano naboru z uwagi na bardzo małą liczbę kandydatów. Jest wysoce prawdopodobne, że podobnie będzie wyglądała sytuacja jeśli chodzi o rekrutację na rok szkolny 2019/2020. W związku z powyższym organ prowadzący rozważa zaprzestanie naboru do klasy I na rok 2019/2020 i stopniową likwidację szkoły. Czy w tej sytuacji już obecnie - do końca lutego 2019 r. należałoby rozpocząć procedury likwidacji szkoły ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2020 roku czy można takie uchwały ("intencyjną" i "likwidacyjną", powiadomienie rodziców, opinia kuratora etc.) podjąć dopiero na początku 2020 roku również ze skutkiem na 31 sierpnia 2020 r.? Do kiedy w obu wariantach należałoby powiadomić rodziców uczniów o likwidacji szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?