Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 19 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Oceniony pracownik samorządowy odwołał się od przyznanej mu na piśmie oceny dobrej. Odwołanie złożył zgodnie z obowiązującym terminem do kierownika jednostki. Kierownik uwzględnił odwołanie od oceny i zarządził ponowną ocenę pracy.

W jakim terminie należy dokonać ponownej oceny pracy tego pracownika samorządowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?