Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony 17 maja 2010 r. zachorował 2 listopada i do tej pory przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Kiedy najwcześniej można było i kiedy najpóźniej można rozwiązać z nim umowę o pracę, zgodnie z art.53 kodeksu pracy?

Umowa została zawartą na czas określony na 2 lata z klauzulą o dopuszczeniu rozwiązania o pracę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?