W jakim terminie gmina jest zobowiązana wszcząć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do burmistrza gminy złożono komplet dokumentów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Data wpływu dokumentów do organu to 7 maja 2024 r. Po upływie 28 dni gmina nie wszczęła postępowania w sprawie - brak obwieszczenia.

Czy w tej sytuacji można zastosować przepisy ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. dotyczące milczącego załatwienia sprawy?

W jakim terminie gmina jest zobowiązana wszcząć postępowanie w ww. sprawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX