W jakim terminie firma, która zakończyła działalność, powinna złożyć sprawozdania półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za drugie półrocze 2015 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma posiadająca wpisy do rejestrów działalności regulowanej (RDR) w zakresie odbierania odpadów komunalnych w kilku gminach zakończyła działalność. Wystąpiła z wnioskami o wykreślenie z RDR.

W jakim terminie firma ta powinna złożyć sprawozdania półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za drugie półrocze 2015 r.? Czy może to zrobić w terminie wcześniejszym niż określono w ustawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX