W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej należy ująć wydatek na zakupiony dla ucznia komplet podręczników i ćwiczeń, na który w bieżącym roku nie otrzymano dotacji celowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ze środków własnych jednostki zakupiono dla ucznia komplet podręczników i ćwiczeń, na który w bieżącym roku nie otrzymano dotacji celowej.

W jakim rozdziale klasyfikacji budżetowej należy ująć w/w wydatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX