W jakim przypadku zamawiający może poprawić omyłki rachunkowe, prowadzące do zmiany ceny ofertowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w jednej z pozycji formularza cenowego żądał od wykonawcy wyceny dwóch sztuk tabletów. Wykonawca w formularzu cenowym wskazał wartość jednostkową netto (dla przykładu) 2 000,00 zł równą wartości netto za całość (cena brutto wynosiła 2 460,00 zł).

Czy w takim przypadku zamawiający, działając zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 2 p.z.p. powinien poprawić kwotę netto za całość mnożąc 2 000,00 zł razy dwa? Czy też przyjąć, że wykonawca błędnie wpisał wartość jednostkową netto?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX