W jakim przypadku zamawiający może kontynuować postępowanie, mimo błędu w przeliczeniu prawidłowej wartości szacunkowej... - OpenLEX

W jakim przypadku zamawiający może kontynuować postępowanie, mimo błędu w przeliczeniu prawidłowej wartości szacunkowej zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 12 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów unijnych. Postępowanie podzielone jest na ok. 100 pakietów. Po otwarciu ofert, zamawiający zauważył błąd w przeliczeniu prawidłowej wartości szacunkowej w jednym z pakietów, tj. zamawiający źle przeliczył wartość dla jednej z pozycji np. 1000 szt. x 80,00 zł = 45.000,00 zł a powinno być 80.000,00 zł. Dodam, że wartość szacunkowa powiększona o VAT była też pierwotną wartością jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. W efekcie powyższego oferty składane przez wykonawców przewyższają kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia w powyższym pakiecie. Powyższe wynikało z błędnie ustawionej formuły w arkuszu Excel czego zamawiający nie zauważył.

Czy zamawiający może kontynuować procedurę w powyższym pakiecie, i np. zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia i dokonać wyboru oferty?

Powyższa zmiana nie miała wpływu na wybór trybu postępowania bo cały przetarg jest oszacowany na ponad 8.000.000,00 zł.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX