Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 10 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim przypadku podmiot jest zobowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta informacji do określenia wysokości opłaty za zmniejszenie retencji?

Firma prowadzi działalność handlową na terenie działki zabudowanej obiektem kubaturowym na terenie miasta. Inwestycja została zrealizowana 15 lat temu. Teren jest utwardzony i odwodniony wewnętrzną kanalizacją deszczową. Wody opadowe odprowadzane są do rowu (urządzenie wodne). Firma posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków deszczowych.

Czy ww. podmiot podlega obowiązkowi złożenia oświadczenia o zmniejszeniu naturalnej retencji?

Wody opadowe odprowadzane są wewnętrznym systemem kanalizacji deszczowej obiektu do rowu na co posiadamy pozwolenie wodnoprawne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?