W jakim paragrafie należy ująć dochód związany z refundacją poniesionych w roku ubiegłym wydatków na zakup podręczników szkolnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Refundacja otrzymana za wydatki poniesione na zakup podręczników w roku ubiegłym po stronie dochodowej ujęta jest w Budżecie w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 201 natomiast wydatek przeznaczamy na zadanie własne. Niestety nasze RIO ma wątpliwość co do sposobu ujęcia w budżecie po stronie dochodowej otrzymanych środków z tyt. ww. refundacji a konkretnie paragrafu "201- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami". Proszę o wskazanie w jakim paragrafie należy ująć powyższy dochód związany z refundacją poniesionych w roku ubiegłym wydatków na zakup podręczników szkolnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX