W jakim momencie następuje przyjęcie planu rzeczowo-finansowego przez uprawniony organ, jeśli plan sporządza kwestura, a podpisuje go rektor?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jagodziński Marcin Jerzy
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 23 ust. 1 p.z.p. zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień i zawieszają go w BZP i na stronie internetowej. Uprzejmie proszę o interpretację zwrotu "przyjęcia .... przez uprawniony organ", jesteśmy uczelnią wyższą, plan rzeczowo-finansowy sporządza kwestura i podpisuje go Rektor. Jednakże jest to plan zawierający tylko prognozę subwencji, gdyż o jej wysokości Ministerstwo Zdrowia informuje nas w okolicach września. We wrześniu plan rzeczowo-finansowy zostaje przedłożony Radzie Uczelni, która go opiniuje, a następnie zostaje on umieszczony w systemie POL-on.

Którym momentem w naszym przypadku jest "przyjęcie planu przez uprawniony organ"?

Ministerstwo Zdrowia go nie przyjmuje, Rada Uczelni także go nie przyjmuje a jedynie opiniuje, umieszczenie planu w systemie POL-on także trudno uznać za "przyjęcie planu przez uprawniony organ".

Od którego momentu materializuje się u nas więc obowiązek publikacji planu postępowań w BZP i na stronie internetowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX