W jakim miesiącu należy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu najmu kanalizacji przy fakturze wystawianej z opóźnieniem? - OpenLEX

W jakim miesiącu należy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu najmu kanalizacji przy fakturze wystawianej z opóźnieniem?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim miesiącu należy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu najmu kanalizacji przy fakturze wystawianej z opóźnieniem? W omawianym przypadku, sytuacja dotyczy umowy zawartej na okres dwóch lat w dniu 7 maja 2021 r., przy podpisanym protokole w dniu 21 maja 2021 r., umowa wpłynęła do działu księgowości w październiku 2021 r. Firma pobiera opłatę za dostęp do kanalizacji - za dany okres z góry - na początku okresu rozliczeniowego w cyklu rocznym dla modelu płatności rocznych. Firma rozpoczyna naliczać ogólną opłatę za dostęp do kanalizacji począwszy od dnia udostępnienia operatorowi kanalizacji potwierdzonego protokołem zdawczo odbiorczym (21 maja 2021 r.). Operator - uiszcza opłaty określone w umowie na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX