Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakim kontekście należy rozumieć art. 14 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l.?

Generalnie cała ustawa, a w szczególności wyłączenia z produkcji rolnej dotyczą klas I, II, III i pozostałych pochodzenie organicznego. Natomiast w przywołanym przepisie należy nałożyć obowiązek zdjęcia warstwy próchnicznej z klas IV i IV również mineralnych.

W jakim postępowaniu i w jakiej decyzji należy ten obowiązek ustalić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację