W jakim dniu należy złożyć deklarację PCC od umowy cesji należności od banku, zawartej między osobami fizycznymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeden z naszych klientów podpisuje umowę cesji od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Są to cesje należności od banku np. z tytułu zwrotu prowizji od kredytu. W momencie podpisywania umowy cesji nie jest znana kwota przenoszonej wierzytelności. Kwota ta nie jest znana również w ciągu kilku dni czy tygodni od podpisania umowy. I kwota ta ulega zmianom w zależności od negocjacji z bankiem. Zwrot pieniędzy od banku następuje w kilku przelewach. I od ilości i wysokości przelewów zależy ostateczna kwota cesji. Ostatecznie może być ona znana nawet po kilkunastu miesiącach.

W jakim dniu należy złożyć deklarację PCC od takiej umowy?

Naszym zdaniem w dniu podpisania umowy cesji, z tym że złożenie takiej deklaracji nie jest technicznie możliwe ponieważ nie jest znana kwota.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX