Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik dnia 4 kwietnia 2014 r. kończy zasiłek rehabilitacyjny.

Kiedy należy wręczyć lub wysłać pismo pracownikowi o rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p.?

Czy ma to być dopiero dzień 5 kwietnia 2014 r. czy też mogę wcześniej wysłać pismo zawiadamiające, że z dniem 4 kwietnia 2014 r. zostanie rozwiązany stosunek pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?