Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szalak Michał
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ekwiwalenty a telepraca.

Czy pracodawca ma obowiązek wypłacenia ekwiwalentu za korzystanie z internetu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, zlecenie, o dzieło, który świadczy usługi telepracy?

Jeśli pracodawca wypłaca pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze godzin ekwiwalent pieniężny na przystosowanie miejsca pracy zgodnie z zasadami BHP, czy pracownik zatrudniony w niepełnym etacie (np. dwa dni w tygodniu pracy z domu), również powinien otrzymać ekwiwalent w pełnej kwocie tj. np. 1000 zł, czy też pomniejszony, przeliczony proporcjonalnie do ilości dni pracy w domu?

Jak wyglądać będzie kwestia ewentualnego ekwiwalentu za internet?

Czy także miesięczny koszt powinien być refundowany w 100%?

Czy wymiar dni pracy z domu albo wymiar etatu mają wpływ na wysokość ekwiwalentu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?