Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient prowadzi gospodarswo domowe wraz zona. W dniu 11 września 2018 r. złożył wniosek o zaiłek stały. Spełniał wszystkie przesłanki oprócz stopnia niepełnosprawności (rodzina nie posiada żadnego dochodu). Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku stałego zostało zawieszone do czasu dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności. Na okres zawieszania postępowania przyznano zasiłek okresowy w wysokości 514 zł .W dniu 6 listopada dostarczono orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jednocześnie klient poinformował iż zona uzyskała rente. Pierwsza wypłata miała miejsce w październiku wraz ze świadczeniem za wrzesień. Wysokość siwdczenia za wrzesień 810,29, za październik 810,29, a od listopada 839,29 zł. W jakiej wysokości należy przyznać zasiłek stały za poszczegolne miesiące (od września), mając na uwadze iz wyoskoć zasiłku stałego winna byc pomniejszona o wypłacony zasiłek okresowy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?