W jakiej wysokości należy pobrać opłatę skarbową od rejestrowanych przez starostę pytonów królewskich?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 11 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął jeden wniosek o rejestrację 6 pytonów królewskich.

Jakiej wysokości opłatę skarbową powinien pobrać organ?

Czy każdy z pytonów powinien posiadać oddzielny numer rejestracyjny, czy wystarczy jeden numer dla wszystkich tj. kolejny numer wniosku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX