W jakiej wysokości można odliczać ulgę na sponsoring?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka podpisała umowę sponsoringu z klubem sportowym w 2022 r. Z tego tytułu poniosła koszty w kwocie 200.000 zł. Dodatkowo, w związku z umową sponsoringu z 2021 r. spółka otrzymała w 2022 r. fakturę korektę na kwotę -30.000 zł.

Czy w związku z powyższym w kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych za 2022 r. spółka będzie mogła zastosować "ulgę na sponsoring" od kwoty 200.000 zł, a więc wliczyć w koszty podatkowe dodatkowe 100.000 zł, czy też od kwoty 170.000 zł., a więc doliczyć do kosztów podatkowych dodatkowo kwotę 85.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX