W jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów nauczycielowi przysługuje odprawa rentowa?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kołowska Urszula
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w zespole szkół (rok ur. 1960) z 25-letnim stażem pracy w maju 2009 r. złożył wniosek do dyrektora szkoły o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 31 sierpnia 2009 r. Natomiast w lipcu 2009 r. złożył wniosek do ZUS w sprawie przyznania mu renty chorobowej. W dniu 25 sierpnia 2009 r. otrzymał pozytywną decyzję w sprawie renty. Uznano go za całkowicie niezdolnego do pracy do 31 sierpnia 2011 r.

W jakiej wysokości i na podstawie jakich przepisów przysługuje mu odprawa rentowa?

Jakiego zapisu dokonać w świadectwie pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX