W jakiej wysokości dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów, gdy zapasy pochodzą z importu i część z nich jest oclona, a część nie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soprych Maciej
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej wysokości dokonać odpisu aktualizującego wartość zapasów, gdy zapasy pochodzą z importu i część z nich jest oclona, a część nie?

Będą clone po zakończeniu roku obrotowego. Są to zapasy takiego samego rodzaju. Jeżeli porównamy cenę sprzedaży netto z zapasami oclonymi strata będzie większa niż wynikająca z porównania tej samej ceny sprzedaży netto z wartością zapasów nieoclonych (ich wartość ewidencyjna nie jest bowiem jeszcze powiększona o cło).

Jak obliczyć odpis, czy jedynie wyrównać wartość zapasów do ceny sprzedaży netto w obu przypadkach, czy też odpis powinien obejmować wartość cła, które jeszcze nie zostało naliczone do części tych zapasów, wówczas strata będzie wyższa?

Przy tak dokonanym odpisie wartość części zapasów będzie wyceniona poniżej ceny sprzedaży netto, gdyż zostanie zredukowana o wartość cła, które nie jest ujęte w cenie nabycia na dzień bilansowy, bo część towarów nie będzie dopuszczona do obrotu na ten dzień?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access