W jakiej walucie wypłacać zaliczki i rozliczać delegacje? - OpenLEX

W jakiej walucie wypłacać zaliczki i rozliczać delegacje?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej walucie może być wypłacona zaliczka a następnie rozliczenie delegacji zagranicznej?

Pracownikom przebywającym w Szwecji w podróży służbowej (na ich prośbę) została wypłacona zaliczka na poczet diet w euro - równowartość koron szwedzkich wypłaconych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167 z późn. zm.).

Czy taka sytuacja jest dopuszczalna i czy powinniśmy mieć na piśmie ich prośbę o wypłatę w walucie euro?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX