Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient na podstawie decyzji z ZUS otrzymał zasiłek pielęgnacyjny do 30 czerwca 2016 r. W miesiącu wrześniu 2016 r. złożył ponownie wniosek o zasiłek pielęgnacyjny z decyzją z 2009 r. Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, w której wskazano, że posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności od dzieciństwa na stałe.

Czy w związku z powyższym klient może ubiegać się o wyrównanie zasiłku pielęgnacyjnego za miesiące lipiec i sierpień 2016 r.?

Jeżeli tak, to jaka powinna być procedura - z urzędu czy też na wniosek klienta?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?