Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stacja dealerska prowadząca księgi rachunkowe sprzedawała w 2019 roku samochody, które przez pewien czas stanowiły jej środki trwałe. Przed sprzedażą samochody zostały przekwalifikowane w księgach ze środków trwałych do zapasów. Sprzedaż została wykazana w rachunku zysków i strat odpowiednio jako przychody i koszty w działalności podstawowej, a nie pozostałej operacyjnej.

W jaki sposób ta operacja powinna być wykazana w rachunku przepływów pieniężnych?

Czy wartość nieumorzona sprzedanych samochodów powinna być skorygowana w przepływach z działalności operacyjnej w poz. A II 4 czy A II 10?

Wychodząc od bilansu mamy zmianę w wartości środków trwałych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?