W jakiej pozycji rachunku należy ująć odsetki, które zwiększały wartość środków trwałych w budowie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gientka Mikołaj
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozbudowa budynku trwała 3 lata. Na tę inwestycję spółka zaciągnęła pożyczkę od spółki matki. Na koniec każdego roku naliczane były odsetki od pożyczki i księgowane na konto - środki trwałe w budowie. Inwestycja nie została ukończona i cała nieruchomość została sprzedana. Z uzyskanych środków spółka spłaciła pożyczkę (jeszcze w miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż), a należne odsetki w miesiącu następnym.

W jakiej pozycji rachunku należy ująć odsetki - w pozycji zysk/strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych czy w pozycji koszty finansowe / odsetki dla jednostek powiązanych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX