W jakiej postaci powinno następować przekazanie opinii rady pedagogicznej do wiadomości uprawnionych organów? - OpenLEX

W jakiej postaci powinno następować przekazanie opinii rady pedagogicznej do wiadomości uprawnionych organów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej formie powinna być sporządzana opinia rady pedagogicznej?

Czy wymagany jest dokument o nazwie uchwała opiniująca, czy wystarczy wpis w protokole z zebrania rady pedagogicznej o wydaniu opinii?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX