W jakiej odległości od granicy swojej działki inwestor może wybudować garaż?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sługocka Martyna
Odpowiedzi udzielono: 15 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakiej odległości od granicy swojej działki inwestor może wybudować garaż (konstrukcja stalowa, obita blachą, z dachem płaskim o konstrukcji stalowej i pokryty blachą), działką bezpośrednio graniczącą jest działka gminna (oznaczona w ewidencji jako Bp) o szerokości 6 m, a z działką gminną z kolei graniczy działka leśna (oznaczona w ewidencji Ls)?

Na w/w obszar, w tym działkę leśną, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX