Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak należy rozumieć wartość darowizny do odliczenia z art. 18 ust. 1b CIT (tj.: "jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny. Przy określaniu wartości tych darowizn stosuje się odpowiednio art. 14.") w przypadku, gdy podatnik nabył towar handlowy z VAT, odliczył go, a potem przekazuje w darowiźnie na rzecz OPP?

Zgodnie z art. 7 VAT powinien naliczyć VAT należny.

Czy wartość darowizny na rzecz OPP, do odliczenia w CIT, wówczas będzie kwotą z VAT należnym (po odliczeniu wcześniej naliczonego)?

Co gdy podatnik nie odliczył VAT, bo nabył towar z zamiarem nieodpłatnego przekazania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?