W jakiej kwocie liczyć dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wydając decyzję zmieniającą wysokość zasiłku rodzinnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani miała ustalone na córkę prawo do zasiłku rodzinnego, zastosowano mechanizm zł za zł ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego.

Córka posiadała orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ważne do 31 maja 2023 r. i do tego okresu przyznano zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dojazdu do szkoły w łącznej kwocie do wypłaty w wysokości 172,85 zł na okres od 01 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Kryterium dochodowe w rodzinie wynosi: 2.292,00 zł (3 x 764,00 zł = 2.292,00 zł). Kwota przekroczenia kryterium dochodowego dla całej rodziny wynosi: 163,02 zł (2.412,73 zł - 2.292,00 zł = 120,73 zł). Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w okresie od 01 listopada 2022 r. do 31 maja 2023 r. wynosi 293,58 zł (1 x 135,00 zł x 7 : 7 = 135,00 zł + 1 x 100,00 zł : 12 = 8,33 zł + 1 x 110,00 zł x 7 : 7 = 110,00 zł, 1 x 69,00 zł x 7 : 12 = 40,25 zł).

Kwota zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami przysługujących rodzinie zgodnie z art. 5 ust. 3 w związku z art. 5 ust. 3a ustawy o świadczeniach rodzinnych do wypłaty wynosi 172,85 zł miesięcznie (293,58 zł – 120,73 zł). Na okres od 01 czerwca 2023 r. odmówiono prawa do świadczeń ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego. W związku z COVID orzeczenia zachowują swoją ważność do 60 dni po ustaniu epidemii lub wydaniu nowego orzeczenia.

Czy wydając decyzję zmieniającą na okres od 01 czerwca 2023 r. do 31 października 2023 r. dodatek do zasiłku rodzinnego liczymy 69.00 zł x 3 : 12 = 17,25 zł czy 69.00 zł x 10 : 12 = 57,50 zł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX