W jakiej formule należy rozwiązać umowę o pracę z osobą, która nie otrzyma dopuszczenia do pracy przez lekarza medycyny pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 9 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik - urzędnik samorządowy przebywał na zwolnieniu lekarskim w okresie od 15.08.2021 r. do 12.02.2022 r., następnie przebywa na zasiłku rehabilitacyjnym w okresie 13.02.2022 r. do 07.02.2023 r. Po powrocie do pracy w dniu 08.02.2023 r. pracownik otrzyma skierowanie na badania lekarskie kontrolne do medycyny pracy. Jeśli pracownik nie otrzyma dopuszczenia do pracy przez lekarza medycyny pracy - to w jakiej formule należy rozwiązać z nim umowę o pracę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX