W jakiej formie organ powinien odpowiedzieć na wniosek o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu wpłynął wniosek w sprawie podziału nieruchomości. Po analizie sprawy na podstawie art. 64 § 2 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej k.p.a. organ wezwał do uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty. Przed upływem terminu wnioskodawca zwrócił się do organu o przedłużenie terminu o kolejne 30 dni.

W jakiej formie organ powinien odpowiedzieć na wniosek?

Czy wystarczy odpowiedź, że organ wyraża zgodę na przedłużenie terminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX