Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dyrektor przedszkola posiada upoważnienie udzielone na podstawie art. 67a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., do zwalniania dzieci z opłat za wyżywienie.

W jakiej formie należy zwolnić dziecko z opłaty za wyżywienie w przedszkolu na podstawie art. 67a ust. 5 u.s.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?