W jakiej dacie ująć w PKPiR odsetki oraz różnice kursowe w przypadku zaciągnięcia kredytu na zakup samochodu w walucie obcej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Niedźwiedzka Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik zaciągnął kredyt na zakup samochodu w walucie obcej. Co miesiąc rozlicza odsetki od kredytu oraz różnice kursowe.

Czy w PKPiR odsetki od kredytu i różnice kursowe powinny być wpisane w dacie zapłaty odsetek w jednej pozycji, czy odsetki w dacie naliczenia, a różnice kursowe w dacie zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX