Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strona złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze w listopadzie 2016 r., również w listopadzie 2016 r. została wydana decyzja przyznająca ww. świadczenie. W czerwcu 2017 r. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie poinformowało tutejszy organ, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji od 1 listopada 2016 r. do nadal. Na podstawie tych informacji organ uchylił decyzję przyznającą świadczenie wychowawcze od listopada 2016 r. do końca okresu świadczeniowego tj. 30 września 2017 r. (świadczenie było wypłacane w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r.). Na koniec września 2017 r. organ po raz kolejny otrzymał pismo od MCPS informujące, że jednak przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego nie mają zastosowania w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Z powyższych informacji wynika, że strona powinna mieć wypłacone świadczenia w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r., więc zasadnie zostały wypłacone świadczenia w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r., jednak za lipiec 2017 i sierpień 2017 r. świadczenia nie zostały wypłacone stronie bo decyzja została już uchylona.

Na jakiej podstawie i w jaki sposób organ powinien przyznać świadczenie na lipiec 2017 i sierpień 2017 r. skoro decyzja została uchylona w całości? MCPS wymaga od nas podjęcia dalszych działań. Czy powinniśmy wznowić postępowanie i przyznać na nowo świadczenie od listopada do sierpnia 2017 a odmówić na wrzesień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację