Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielka wraca po urlopie macierzyńskim. Odchodziła mając pełen etat. Obecnie pracodawca oferuje jej tylko kilka godzin. Nauczycielka jednak ma możliwość podjęcia pracy w innej szkole w pełnym wymiarze godzin i nie chce w związku z tym pracować w dotychczasowej. Dawny pracodawca sfinansował częściowo jej studia podyplomowe dające uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu i uważa, że nauczycielka ma wobec tego zobowiązanie uczyć w tej szkole minimum trzy lata. Grozi jej sankcjami prawnymi, jeśli złoży wymówienie. Przy czym już dwa lata od opłacenia tychże studiów już przepracowała. Czy takie działanie pracodawcy jest zgodne z prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?