Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego można zwolnić z praktyki zawodowej, jeżeli przedstawi on dyrektorowi szkoły aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci w ramach KKZ-u? Jeśli tak to na jakiej podstawie. Czy zaświadczenie to może być wystawione przez pracodawcę, u którego pracuje słuchacz za granicą, np. w Czechach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?