W jakich przypadkach prawnych postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu kierunku i osoby zobowiązanej do wykonania rekultywacji gruntów może stać się bezprzedmiotowe i organ może orzec umorzenie postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 28 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakich przypadkach prawnych postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu kierunku i osoby zobowiązanej do wykonania rekultywacji gruntów może stać się bezprzedmiotowe i organ może orzec umorzenie postępowania?

Spółka spowodowała degradację gruntów rolnych poprzez ich zabudowanie obiektami technologicznymi, socjalnymi i administracyjnymi. Spółka została wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX