W jakich przypadkach można stosować proporcjonalną alokację kosztów przy działalności prowadzonej zarówno w SSE jak i działalności opodatkowanej poza strefą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Pogoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE ,ale również poza jej granicami. Ponoszone koszty związane są z działalnością strefową ( prowadzoną na terenie SSE ) oraz działalnością opodatkowaną podatkiem dochodowym poza terenem SSE. Sposób przyporządkowania kosztów bezpośrednio i pośrednio produkcyjnych ( zużycie surowców , koszty zakupu oraz koszty płac zatrudnionych pracowników ) są alokowane i przyporządkowane do konkretnej działalności strefowej i poza strefowej. Natomiast pozostałe koszty tj. koszty sprzedaży (527) i koszty ogólnozakładowe (551), koszty finansowe przyporządkowane są kluczem struktury sprzedaży.

Czy przy wyliczeniu proporcji kosztów finansowych, sprzedaży i zarządu należy wyodrębnić koszty jednoznacznie dotyczące strefy np. odsetki od kredytu dotyczącego strefy, koszty usług transportowych, koszty odsetek od leasingu maszyny do strefy, koszty płac ochrony mienia itp., a następnie po tej korekcie pozostałą część wspólnych kosztów rozliczyć strukturą w proporcji do sprzedaży strefy i działalności poza strefą?

Czy też można do całości kosztów ogólnych (zarządu), finansowych, kosztów sprzedaży stosować klucz podziałowy bez korekt o faktury, które dopiero po szczegółowej i bardzo pracochłonnej analizie można jednoznacznie przepisać do danej lokalizacji?

Na jakim etapie można zastosować już klucz podziałowy?

Czy w tym zakresie są dostępne interpretacje KIS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX