Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 1 września 2016 r.

PYTANIE

Na terenie o powierzchni 50 ha występuje drenowanie, z którego wody odprowadzane są rowami melioracyjnymi. Zgodnie ze studium zagospodarowania przestrzennego gminy, zatwierdzonym w 2011 r., połowa wskazanego obszaru zdrenowanego, a także część rowów została przeznaczona na cele budownictwa jednorodzinnego, teren zaś został podzielony na działki budowlane (z wydzieleniem rowów, których właścicielem jest gmina). Część działek została odsprzedana osobom fizycznym, a niektóre z nich zostały zabudowane.

Czy w opisanym przypadku drenowanie i rowy melioracyjne nadal są urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych, o których mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne?

Czy organ może wykreślić przedmiotowe urządzenia z ewidencji urządzeń melioracji wodnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację