Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r.

PYTANIE

Nadleśnictwo wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. progów (drewnianych i kamiennych), zastawek piętrzących na rowach oraz na szczególne korzystanie z wód znajdujących się w rowach. Celem zamierzonego korzystania z wody będzie zwiększenie możliwości retencyjnych na terenach leśnych przez wykonanie urządzeń wodnych umożliwiających piętrzenie do wysokości max 0,9 m i retencjonowanie wód. Zgodnie z art. 395 ust. 11 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr.wod. pozwolenia wodnoprawnego albo zgłoszenia wodnoprawnego nie wymaga zatrzymanie wody w rowach. Natomiast w myśl art. 34 ust. 2 pr.wod. szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wód wykraczające poza powszechne korzystanie z wód oraz zwykłe korzystanie z wód, obejmujące użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach.

Czy w omawianym przypadu będziemy mieli do czynienia z zatrzymaniem wody w rowach, czy z użytkowaniem wód znajdujących się w rowach?

W jakich przypadkach mamy do czynienia z zatrzymaniem wody w rowie, a kiedy z użytkowaniem wód znajdujących się w rowach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?