Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 20 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może pomimo zapisu art. 132 p.z.p., stosować do zamówień z rodzaju działalności: 1. tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami; 2. kanalizacją i oczyszczaniem ścieków; 3. projektami dotyczącymi inżynierii wodnej, nawadniania lub melioracji pod warunkiem, że ilość wody wykorzystywanej do celów dostaw wody pitnej stanowi ponad 20% łącznej ilości wody dostępnej dzięki tym projektom lub instalacjom nawadniającym lub melioracyjnym inne tryby przewidziane do zamówień publicznych np. przetargi nieograniczone (art. 39 p.z.p.) i ograniczone (art. 47 p.z.p.) w myśl ustawy?

Czy możliwość stosowania procedury zamówień sektorowych jest uprawnieniem przedsiębiorstw czy ich obowiązkiem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?