W jakich okolicznościach możemy mówić o zagrożeniu kontynuowania działalności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Topulniak Michał
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jakich okolicznościach możemy mówić o zagrożeniu kontynuowania działalności?

Czy otwarcie likwidacji lub zawieszenie spółki jest już taką sytuacją?

Czy sytuacja z art. 233 kodeksu spółek handlowych (jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki), również jest sytuacją kiedy występuje zagrożenie kontynuowania działalności?

Czy są jakieś inne przypadki, o których należy pamiętać?

Pytanie dotyczy sprawozdania finansowego – części wprowadzenie – kontynuacja działalności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX