W jakich okolicznościach do zamówień dotyczących usług badawczych można nie stosować przepisów Prawa zamówień publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w sytuacji kiedy mamy do przeprowadzenia badanie, diagnozę sytuacji kobiet w województwie pomorskim uwzględniające w szczególności: świadomość praw, sytuację na rynku pracy (m.in. równość płac), bezpieczeństwo (analiza zjawiska przemocy), stan zdrowia (z uwzględnieniem tematyki starzenia się społeczeństwa) moglibyśmy przeprowadzić je korzystając z wyłączenia stosowania ustawy p.z.p. na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 3 p.z.p.?

Do badania przyporządkowaliśmy kod CPV - 73110000-6 - usługi badawcze. Korzyści z tych badań nie przypadną tylko zamawiającemu, będą udostępniane na zewnątrz, możliwość publikacji. Całość wynagrodzenia za świadczoną usługę zapłaci zamawiający ze środków unijnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX