W jakich okolicznościach broker ubezpieczeniowy podlega wyłączeniu z dokonywania czynności w postępowaniu? - OpenLEX

W jakich okolicznościach broker ubezpieczeniowy podlega wyłączeniu z dokonywania czynności w postępowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracam się o wyjaśnienie zakresu stosowania art. 56 ust. 2 pkt 3 PZP, w przypadku uprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku gminy, które ma prowadzić broker, jako pełnomocnik zamawiającego, przeprowadzający postępowanie. Gmina korzysta z usług brokera, który w ubiegłych latach przygotowywał dokumenty zamówienia, a następnie był udział w pracach związanych z prowadzonym postawaniem, jako inna osobą wykonującą czynności w postępowaniu. Oprócz przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, broker m.in. przygotowywał odpowiedzi na pytania wykonawców, badał i oceniał oferty. Brzmienie ustawy nowego PZP dot. konfliktu interesów zawiera sformułowanie: "otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu" - art. 56 ust. 2 pkt 3 PZP: Konflikt interesów występuje wówczas, gdy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Czy broker ubezpieczeniowy, który otrzymuje wynagrodzenie od firm ubezpieczeniowych, podlega wyłączeniu z postępowania i nie może być pełnomocnikiem zamawiającego lub inną osobą wykonującą czynności w postępowaniu lub członkiem komisji przetargowej w obecnym stanie prawnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX