W jaki sposób zmienić decyzję przyznającą prawo do świadczeń rodzinnych, czy uchylić świadczenie na dziecko, które pozostaje na... - OpenLEX

W jaki sposób zmienić decyzję przyznającą prawo do świadczeń rodzinnych, czy uchylić świadczenie na dziecko, które pozostaje na własnym utrzymaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Matka pobiera od listopada świadczenia rodzinne na 2 synów (świadczenia rodzinne wypłacone do lipca br.). Na początku sierpnia br. tutejszy organ powziął informację, iż starszy syn podjął w miesiącu maju 2021 r. zatrudnienie, po ustaleniu dochodu netto za miesiąc czerwiec br. i doliczeniu do dochodu rodziny, od miesiąca lipca br. następuje przekroczenie kryterium dochodowego i świadczenia rodzinne nie przysługują.

W miesiącu sierpniu br. organ wszczyna postępowanie o uchylenie decyzji przyznającej świadczenia. Po otrzymaniu wezwania matka składa oświadczenie i zwraca się z prośbą o uchylenie od miesiąca sierpnia prawa na świadczenia rodzinne na starszego syna oraz o wykreślenie go z członków rodziny, bowiem pozostaje na własnym utrzymaniu. Po ponownym przeliczeniu dochodu rodziny (z uwzględnieniem wykreślenia starszego dziecka ze składu rodziny) kobiecie przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych na młodsze dziecko.

W jaki sposób zmienić decyzję przyznającą prawo do świadczeń rodzinnych, czy uchylić świadczenie na dziecko, które pozostaje na własnym utrzymaniu?

Co z prawem do świadczeń na młodsze dziecko, skoro w miesiącu lipcu br. zostało pobrane nienależnie świadczenie rodzinne, natomiast w chwili zmiany decyzji przysługuje prawo do świadczenia rodzinnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?